Over Cargo in Motion

Cargo in Motion is een dienstverlenend transportbedrijf in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De kernactiviteiten van Cargo in Motion bestaan uit het vervoeren van diverse soorten handelsgoederen zowel nationaal als internationaal. Dit zullen wij voornamelijk doen vanuit standplaats Schiphol. Dit gecombineerd met een groot netwerk aan charters en collega vervoerders, blijvend onder onze regie. Kunnen wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar binnen enkele ogenblikken onderweg zijn naar onze volgende bestemming. Om als internationaal beroepsvervoerder werkzaam te mogen zijn en zendingen boven de 500 kilogram te mogen vervoeren, is vanuit de overheid een Eurovergunning vereist. Deze wordt afgegeven door het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Deze vergunning toont aan dat een bedrijf betrouwbaar, vakbekwaam en kredietwaardig is. Wij beschikken sinds februari 2019 over deze vergunning met nummer 33768.

Missie

Wij streven niet naar klanten, maar naar relaties. Wederkerigheid en een langdurige relatie met bedrijven, die zich bij ons thuis voelen, is hierbij een speerpunt. Wij willen onze relaties volledig ontzorgen met onze dienstverlening. Wij vinden dat al onze relaties uniek zijn en daarom bieden wij een zo divers mogelijk service aan. Omdat wij op een meer persoonlijk niveau te werk gaan, en de nodige ervaring hebben, kunnen wij op een zo efficiënt mogelijke manier vele (onvoorziene) problemen oplossen zonder onze relatie hiervoor tot last te zijn. Hierdoor loopt uw “supply chain” geen onnodige vertraging op en worden oplossingen in korte tijd gerealiseerd.

Visie

Onze visie is om verder uit te groeien tot een
toonaangevend transportbedrijf op Schiphol en omstreken. Dit zullen wij realiseren door te werken met een hoge kwaliteitsstandaard, een excellente service en kostenefficiënte oplossingen. Een bedrijf met veel professionaliteit, waar onze opdrachtgevers met een gerust hart hun order plaatsen. Wij streven hierbij doorlopend naar duurzame oplossingen, die ten goede komen van onze relaties, de mens en het milieu.

Onze kernwaarden

 

Klantgericht

Onderzoeken van wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen.

Kwaliteitsgericht

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk. Taken zorgvuldig, betrouwbaar en aandachtig uitvoeren om fouten te voorkomen, met continue oog voor verbetering en innovatie.

Ondernemend

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe
diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

Duurzaam

Een duurzame, langdurige relatie streeft duurzaam resultaat na. Dit  meer dan alleen resultaat. Het houdt rekening met het geheel, met fundamentele waarden zoals respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Duurzaamheid betekent ook goed zorgen voor de aarde, die we in bruikleen hebben van toekomstige generaties.