EVENEMENTEN & BEURZEN

Goederentransport naar beurzen en andere evenementen vraagt om een speciale aanpak. Door onze ervaring weten wij op dit soort drukke locaties wat te doen en hoe te handelen. Onze klanten zijn verzekerd van een eerste klas service. Wij regelen het transport vanaf uw locatie tot aan de stand op de beursvloer en eventueel weer retour. Op tijd leveren en/of ophalen en natuurlijk met de uiterste voorzichtigheid behandelen wij uw kostbare zendingen.